KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  

Doğal güzelliklerinin yanı sıra gerçekleştirmiş olduğu ithalat-ihracat işlemleriyle de ön plana çıkan ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağlayan birçok özel girişimi bünyesinde barındıran Kahramanmaraş,  ulusal ve uluslararası lojistik açıdan stratejik bir konuma sahip olmasının avantajıyla, dış ticaret hacmini artırarak, ülkemizin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefleri doğrultusunda üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır.


Yoğun ticari ve ekonomik faaliyetlerin yanında; kültür, spor, bilimsel ve sanatsal aktivitelerin hızlı akışının da desteklendiği taşıma olanaklarını günden güne geliştiren, 15.000 km2 'lik yüzölçümüyle ön plana çıkan, Doğu Akdeniz'in incisi ilimiz, konum olarak Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için bir kavşak rolü üstlenmesi ve  ülkenin her tarafından ulaşım kolaylıkları gibi avantajlarıyla bir "lojistik üs" olma yolunda ilerlemektedir.Bu bağlamda bölgede yer alan girişimler, küreselleşen ekonomik ilişkiler ve yeni teknolojilere bağlı olarak karmaşıklaşan Uluslararası Ticaret ortamında rekabet avantajını korumak için daha hızlı ve modern lojistik faaliyetler ile yönetilen sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar.  Lojistiğin, sadece taşımacılık faaliyetlerinden daha fazla anlam ifade ettiği günümüz ekonomisinde, bilgi ve materyal akışını etkin bir şekilde yöneten, dış ticaret işlemleri ve süreçleri konularında uzman kişiler aranan eleman olmaktadırlar. 


2016 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan, genç ve dinamik bir kadroya sahip olan bölümümüzün amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir.

 

Misyonumuz

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, evrensel değerlere saygılı, sürekli bilim ve teknoloji ile gelişen bir bölüm olmaktır.

 


Öğrencilerimiz;

 

 • Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri,
 • Dış ticaret mevzuatı,
 • Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemleri,
 • İnsan ilişkileri ve iletişim,
 • Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri,
 • Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme,
 • Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme,
 • Uluslararası pazarlama stratejilerini değerlendirebilme ve uyarlayabilme,
 • Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilme

 

konularında uzman bir birey olarak mezun olmaktadırlar.


Mezunlarımız;

 

 • Ticaret ve Sanayi Odalarında,
 • İhracatçı Birliklerinde,
 • Yabancı Ortaklı Üretim ve Yatırım Şirketlerde,
 • Ulusal ve Uluslararası Perakende Sektöründe,
 • Taşıma ve Lojistik Firmalarında,
 • Turizm Firmalarında,
 • Genel Mal veya Hizmet Sunan Firmalarda,
 • Banka ve Sigorta Şirketlerinde,
 • Çeşitli bakanlıklar, İhracatı Geliştirme Merkezi gibi Kamu Kurumlarında


iş bulabilmektedirler.

Ayrıca çeşitli sınavlar ve değerlendirmelerden sonra akademik kariyer yapma fırsatı bulmaktadırlar.