KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik


2016 yılında tezli yüksek lisans programına, 2021 yılında da Tezli II. Öğretim Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul etmeye başlayan, genç ve dinamik bir kadroya sahip olan bölümümüzün amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar ve bu doğrultuda ilgili bilim dalına katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmektir.

Bu program içerisinde öğrencilerimiz; İktisat, İşletme, Maliye, Endüstri Mühendisliği ve Hukuk bilim dallarını kapsayan bir yapı içerisinde, ithalat/ihracat operasyonları, lojistik faaliyetler planlanması, tedarik zinciri yönetimi, girişimcilik ve inovasyon yönetimi, uluslararası alanda pazarlama ve stratejik işletmecilik yönetimi gibi alanlarda eğitim görmektedirler.

 

 
Ayrıca anabilim dalı tarafından bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve istek/öneriler doğrultusunda güncel ve önem kazanan alanlar da yeni dersler olarak sunulmaktadır.

Böylece, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, birbirinden farklı disiplinlerden gelen yöneticilerin ve çalışanların, öğrenmiş oldukları teorik bilgileri karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilmesine katkı sağlamasının yanında, bu alanda bilimsel çalışma yapacak akademisyen yetiştirilmesine de olanak tanımaktadır.Zira bu program, Türkiye’de bu konuda ihtiyacı hissedilen bilimsel araştırma konusunda da önemli bir eksikliği dolduracaktır. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik yüksek lisans mezunları dış ticaret, ulaştırma ve lojistik konularında bilgili kişiler olduklarından, lisansüstü eğitimlerinden elde ettikleri deneyim ve kazanımlar sonucunda her zaman piyasanın yüksek talep göstereceği çalışanlar olacaklardır.


1. ve 2. yarıyıl ders ve 3. ve 4. yarıyıl tez olmak üzere toplam 2 yıl eğitim alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans öğrencileri,  tezlerinin bitiminde Tez Jüri Savunmasını da başarıyla geçerek Tezli Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunlarımız;  • Hem dış ticaret ve lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurum ve kuruluşlarda istihdam imkânlarına sahiptir. 
  • Ayrıca yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar doğrudan ya da doktora eğitimleriyle birlikte bu konuda ihtiyaç duyulan akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler. 
  • Özel sektörde işletmelerin dış ticaret ve lojistik birimlerinde görev alabilecekleri gibi, denizcilik işletmelerinde, özel aracı gümrükleme kuruluşlarında, hava, kara ve deniz kargo işletmelerinde ve limanlarda yönetici olarak istihdam edilebilirler.