Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik


Bölümümüz öğretim üyeleri 01/12/2015 tarihinde Afşin ve Elbistan ilçelerinde Ticaret ve Sanayi Odalarında dış ticaret konulu konferans vermiştir. Konferansta Bölüm başkanımız Doç. Dr. Ali Haluk PINAR küresel rekabette yeni boyutlar üzerine katılımcıları bilgilendirmiştir. Bir sonraki oturumda bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu ERŞAHAN lojistik ve lojistikte yeni gelişmeler üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştir. Son oturumda ise yine bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif Selim EREN dış ticaret üzerine bir konuşma yapmıştır. Konuşmaların ardından gelen sorular hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı