Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası ticaret ve lojistik tezli yüksek lisans programında verilecek olan zorunlu ve seçmeli derslerin kodları, kredileri ile her bir derse ilişkin olarak on dört haftalık dersin amacı, konuları, işlenme şekilleri ve içerikleri aşağıda sunulmuştur.

KSÜ İİBF ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN KODLARI VE KREDİLERİ

 

1. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS Kredisi

UTL501

Uluslararası Ticaret

3

6

ULT503

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

6

ULT531

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

6

ULTS531

Seminer I

0

6

 

Seçmeli Ders

3

6

 

Seçmeli Ders

3

6

Toplam

16

36

SEÇMELİ DERSLER (İki adet seçilecektir)

ULT505

İktrisadi Gelişme ve Büyüme

3

6

ULT507

Uluslararası Pazarlama Yönetimi

3

6

ULT509

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

3

6

ULT511

Uluslararası İşletmecilik

3

6

ULT513

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

3

6

ULT515

Uluslararası Stratejik Yönetim

3

6

ULT517

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Mevzuatı

3

6

ULT519

Uluslararası Ticarette Yeni Trendler

3

6


2. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS Kredisi

ULT502

Lojistik Yönetimi

3

6

ULT504

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

6

ULT532

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

6

ULTS532

Seminer II

0

6

 

Seçmeli Ders

3

6

 

Seçmeli Ders

3

6

Toplam

16

36

SEÇMELİ DERSLER (İki adet seçilecektir)

ULT506

Satınalma ve Envanter Yönetimi

3

6

ULT508

Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi

3

6

ULT510

Kalite ve Performans Yönetimi

3

6

ULT512

Kantitatif Yöntemler

3

6

ULT514

Lojistik Mevzuatı ve Kuralları

3

6

ULT516

Lojistikte Risk Ölçümü

3

6

ULT518

Liman ve Terminal Yönetimi

3

6

ULT520

Entegre Taşımacılık Yönetimi

3

6

 

3. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS Kredisi

YLTEZ1

Yüksek Lisans Tezi I

0

24

 

4. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS Kredisi

YLTEZ2

Yüksek Lisans Tezi II

0

24


 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı