Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Tümü Programın Amacı

Programın temel amacı uluslararası ticaret ve lojistik konularında nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğrencilerin teorik ve pratik uygulamalarla iş yaşantısına hazırlanmasını yüksek lisans düzeyinde sağlamaktır. Bu kapsamda alan ile ilgili derslerin yanında pratiğe yönelik uygulamalar da gerçekleştirilecektir. Zorunlu derslerin yanında sunulan seçmeli derslerle mezunlarımızın profesyonel iş hayatına hazırlanmaları da sağlanmaktadır. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler. 

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı